فیلم؛
 چهارشنبه, 1397/08/23 - 08:44
اینجا دیارشیرمردان کویر است - اینجا قدمگاه یلان سربزیر است – اینجا دیارشهره گان کوی یار است – خاک خراسان جنوبی لاله زار است.

به گزارش کنگره ملی دو هزار شهید خراسان جنوبی به نقل از نوید شاهد؛فیلمی ازتصاویر سردارن خراسان جنوبی؛ اینجا دیارشیرمردان کویر است - اینجا قدمگاه یلان سربزیر است – اینجا دیارشهره گان کوی یار است – خاک خراسان جنوبی لاله زار است.