شهید اسحق محمدی
نام پدر: غلام
 تاریخ تولد: 1967-10-23
 تاریخ شهادت: 1992-07-28

شهرستان: بیرجند
یگان: نیروی انتظامی
قشر: کارمند
شغل: نیروی انتظامی
محل تولد: بیرجند
محل صدور: بیرجند
جنسیت: مرد
وضعیت تأهل: مجرد
دین: اسلام
مذهب: شیعه
تحصیلات: دبیرستان
محل شهادت: سردشت
عامل شهادت: گلوله
علت شهادت: گلوله
استان محل دفن: خراسان جنوبی
شهرستان محل دفن: بیرجند
نام گلزار: بیرجند