شهید حسن بهمدی
نام پدر: غلامرضا
 تاریخ تولد: 1347-01-01
 تاریخ شهادت: 1376-11-30

شهرستان: بیرجند
یگان: نیروی انتظامی
شغل: نیروی انتظامی
محل تولد: بیرجند
محل صدور: بیرجند
جنسیت: مرد
وضعیت تأهل: متأهل
دین: اسلام
مذهب: شیعه
تحصیلات: راهنمایی
محل شهادت: سرجنگلداری دیگ رستم
عامل شهادت: اصابت گلوله به سر
علت شهادت: اصابت گلوله به سر
استان محل دفن: خراسان جنوبی
شهرستان محل دفن: بیرجند
نام گلزار: گلزار شهدای بیرجند