ما سینه زدیم و بی صدا باریدند ..... از هر چه که دم زدیم آنها دیدند ..... ما مدعیان صف اول بودیم ..... از آخر مجلس شهدا را چیدند.

به گزارش کلیپ زیبای بی قرار شهادت - با مداحی میثم مطیعی ..... ما سینه زدیم و بی صدا باریدند ..... از هر چه که دم زدیم آنها دیدند ..... ما مدعیان صف اول بودیم ..... از آخر مجلس شهدا را چیدند.