در راستای برگزاری کنگره ملی دو هزار شهید استان دعای ندبه کشوری این هفته در حسینیه جماران بیرجند برگزار و از شبکه های اول سیما وخاوران به صورت مستقیم پخش خواهدشد.

به گزارش کنگره ملی دو هزار شهید خراسان جنوبی، در راستای برگزاری کنگره ملی دو هزار شهید استان دعای ندبه کشوری این هفته در حسینیه جماران بیرجند برگزار و از شبکه های اول سیما وخاوران به صورت مستقیم پخش خواهدشد.