شهید حسن‌ زارعی پور
نام پدر: جعفر
 تاریخ تولد: 1356-01-01
 تاریخ شهادت: 1378-08-12

شهرستان: قائنات
یگان: نیروی انتظامی
قشر: کارمند
شغل: کادر نیروی انتظامی
محل تولد: قائنات-روستای روم
محل صدور: قائنات
جنسیت: مرد
وضعیت تأهل: متأهل
دین: اسلام
مذهب: شیعه
تحصیلات: راهنمایی
محل شهادت: جنوب ایرانشهر -دره گورناک-درگیری بااشرار
عامل شهادت: اصابت گلوله به بدن
علت شهادت: اصابت گلوله به بدن
استان محل دفن: خراسان جنوبی
شهرستان محل دفن: قائنات-روستای روم
نام گلزار: قائنات-روستای روم