شهید سید احمد دستگردی
نام پدر: سید محمد
 تاریخ تولد: 1343-01-01
 تاریخ شهادت: 1365-02-21

شهرستان: بیرجند
یگان: نیروی انتظامی
شغل: نظامی
محل تولد: بیرجند
محل صدور: بیرجند
جنسیت: مرد
دین: اسلام
مذهب: شیعه
تحصیلات: دبیرستان
محل شهادت: مرز گزیک (درمیان)
عامل شهادت: اصابت ترکش
علت شهادت: اصابت ترکش
استان محل دفن: خراسان جنوبی
شهرستان محل دفن: بیرجند
نام گلزار: گلزاری شهدای بیرجند