نام:رخشانی - جلیل
تاریخ تولد:1974/07/23
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1997/10/19
محل شهادت:مسک آباد
نام:آمنی‌فرد - حسن‌رضا
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1361/11/05
محل شهادت:رقابیه
نام:دامادی آبیز - محمد
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1364/11/23
محل شهادت:فاو
نام:حسینی‌نژاد - سیدحمید
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1363/02/17
محل شهادت:بانه
نام:عبداللهی کاریزنو - محمود
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1364/01/26
محل شهادت:شرق دجله
نام:بهمن آبادی - محمدرضا
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1365/10/18
محل شهادت:پاسگاه زید
نام:کوشه‌ای - سیدهاشم
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1357/10/11
محل شهادت:چهار راه شهدا
نام:رمضانی - غلامرضا
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1367/01/01
محل شهادت:خرمشهر
نام:رحیمی - علی
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل شهادت:بوارین
نام:باباسلطانی - محمدرضا
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1364/11/21
محل شهادت:بوارین
نام:شرافت - مصطفی
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1366/06/20
محل شهادت:سردشت
نام:حاجی‌پور - رضا
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1364/01/24
محل شهادت:عملیات بدر- دجله
نام:محمدی - عباس
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1965/10/26
محل شهادت:شلمچه
نام:حسن‌زاده - غلامرضا
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1369/02/26
محل شهادت:ایلام غرب
نام:اکبری - مسعود
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1365/10/26
محل شهادت:کربلای5
نام:جوادی - محمد
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1361/02/13
محل شهادت:ام‌الرصاص
نام:قویم - یوسف
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1365/10/23
محل شهادت:
نام:آمنی فرد - حسن رضا
تاریخ تولد:1960/05/24
محل تولد:قائنات
تاریخ شهادت:1982/08/27
محل شهادت:رقابیه