نام:یوسفیان - محمد اسماعیل
تاریخ تولد:1339/02/03
محل تولد:فردوس-روستای برون
تاریخ شهادت:1361/01/04
محل شهادت:شوش -رقابیه
نام:هریوندی - محمد
تاریخ تولد:1347/01/03
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1367/01/21
محل شهادت:مریوان