نام:صفری نادری - عباس
تاریخ تولد:1348/11/06
محل تولد:بشرویه
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل شهادت:شلمچه-بستان