نام:قلاسی - مهدی
تاریخ تولد:1338/09/25
محل تولد:بیرجند
تاریخ شهادت:1362/12/29
محل شهادت:شلمچه-پاسگاه زید