نام:بهرامی - علیرضا
تاریخ تولد:1341/01/05
محل تولد:بشرویه
تاریخ شهادت:1361/05/07
محل شهادت:شلمچه-ملا