نام:کفکی نژاد - سهراب
تاریخ تولد:1342/01/06
محل تولد:سربیشه _ روستای خراشاد
تاریخ شهادت:1361/08/18
محل شهادت:سومار
نام:بهلگردی - رضا
تاریخ تولد:1342/02/01
محل تولد:شهرستان سربیشه_ روستای نوفرست
تاریخ شهادت:1362/02/20
محل شهادت:کویر لوت_ زاهدان
نام:احراری - اسدالله
تاریخ تولد:1963/10/28
محل تولد:شهرستان سربیشه
تاریخ شهادت:1982/02/08
محل شهادت:تنگه چزابه
نام:حاجی‌پور - رضا
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1364/01/24
محل شهادت:عملیات بدر- دجله
نام:محمدی - عباس
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1965/10/26
محل شهادت:شلمچه
نام:حسن‌زاده - غلامرضا
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1369/02/26
محل شهادت:ایلام غرب
نام:اکبری - مسعود
تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ شهادت:1365/10/26
محل شهادت:کربلای5